แสดงรายการ จากวงศ์ "VISCACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Viscum articulatum Burm.f. กาฝากตีนปู VISCACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index