แสดงรายการ จากวงศ์ "TYPHACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Typha angustifolia L. ธูปฤาษี TYPHACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index