แสดงรายการ จากวงศ์ "IRVINGIACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Irvingia malayana Oliv. ex A.W. Benn. กระบก IRVINGIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index