แสดงรายการ จากวงศ์ "TACCACEAE"   พบทั้งสิ้น 4 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Tacca chantrieri Andr. ค้างคาวดำ TACCACEAE
2 Tacca chantrieri Andre เนระพูสีไทย TACCACEAE
3 Tacca palmata Bl. บุกฤาษี TACCACEAE
4 Tacca plantaginea (Hance) Drenth หนวดเสือ TACCACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index