แสดงรายการ จากวงศ์ "RUBIACEAE"   พบทั้งสิ้น 47 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp. กระทุ่ม RUBIACEAE
2 Argostemma ebracteolatum Geddes ประดับหินท้องขาว RUBIACEAE
3 Argostemma khasianum C.B.Clarke ประดับหินอัสสัม RUBIACEAE
4 Argostemma lobbii Hook.f. ประดับหินใบเข็ม RUBIACEAE
5 Argostemma monophyllum Sridith ใบเดียวดอกเดียว RUBIACEAE
6 Catunaregam spathulifolia Tirveng. เคด RUBIACEAE
7 Catunaregam tomentosum(Kurz)Bakh.f. หนามแท่ง RUBIACEAE
8 Catunaregam uliginosa (Poir.) Tirveng. ตะลุมพุก RUBIACEAE
9 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites เข็มพระราม RUBIACEAE
10 Coffea arabica L. กาแฟอาราบิก้า RUBIACEAE
11 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. มะคังแดง RUBIACEAE
12 Duperrea pavettaefolia (Kurz) Pit. เข็มดอย RUBIACEAE
13 Duperrea pavettifolia Pit. เข็มดอย RUBIACEAE
14 Euclinia longiflora Salisb. พุดแตรงอน RUBIACEAE
15 Gardenia erythroclada Kurz มะคังแดง RUBIACEAE
16 Gardenia saxatilis Geddes ปัดหิน RUBIACEAE
17 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
18 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
19 Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale กว้าว RUBIACEAE
20 Hedyotis capitellata Wall. ex G.Don ดูกไก่ย่าน RUBIACEAE
21 Hydnophytum formicarum Jack หัวร้อยรู RUBIACEAE
22 Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. ส้มกบ RUBIACEAE
23 Ixora butterwichkii Hole เข็มป่า RUBIACEAE
24 Luculia gratissima Sw. ชมพูพิมพ์ใจ RUBIACEAE
25 Meyna velutina Robyns หนามขวากช้าง RUBIACEAE
26 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil กระทุ่มนา RUBIACEAE
27 Mitragyna parvifolia Korth. กระทุ่มใบเล็ก RUBIACEAE
28 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
29 Morinda citrifolia L. ยอบ้าน RUBIACEAE
30 Morinda talmyi Pierre ex Lecomte ยอเบี้ย RUBIACEAE
31 Mussaenda philippica 'Queen Sirikit' ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ RUBIACEAE
32 Mussaenda sanderiana Roxb. แก้มขาว RUBIACEAE
33 Nauclea orientalis (L.) L. ก้านเหลือง RUBIACEAE
34 Neohymenopogon parasiticus (Wall.)Bennet วิรุญจำบัง RUBIACEAE
35 Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser ตุ้มหลวง RUBIACEAE
36 Oxyceros horridus Lour. คัดเค้า RUBIACEAE
37 Paederia pilifera Hook.f. เครือตดหมา RUBIACEAE
38 Pavetta indica L. เข็มป่า RUBIACEAE
39 Pavetta tomentosa Roxb. ex Smith ข้าวสารป่า RUBIACEAE
40 Psydrax umbellata (Wight) Bridson หว้าขี้กวาง RUBIACEAE
41 Rothmannia sootepensis (Craib)Bremek. สะแล่งหอม'ไก๋ RUBIACEAE
42 Schizomussaenda dehiscens Craib กำเบ้อต้น RUBIACEAE
43 Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Turvebg. & Sastre เหล็กกี RUBIACEAE
44 Uncaria homomalla Miq. เครือโงบ RUBIACEAE
45 Uncaria laevigata Wall. ex G.Don เขาวัว RUBIACEAE
46 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. แข้งกวาง RUBIACEAE
47 Wendlandia tinctoria A.DC. แข้งกวาง RUBIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index