แสดงรายการ จากวงศ์ "RUBIACEAE"   พบทั้งสิ้น 51 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp. กระทุ่ม RUBIACEAE
2 Argostemma ebracteolatum Geddes ประดับหินท้องขาว RUBIACEAE
3 Argostemma khasianum C.B.Clarke ประดับหินอัสสัม RUBIACEAE
4 Argostemma lobbii Hook.f. ประดับหินใบเข็ม RUBIACEAE
5 Argostemma monophyllum Sridith ใบเดียวดอกเดียว RUBIACEAE
6 Catunaregam spathulifolia Tirveng. เคด RUBIACEAE
7 Catunaregam tomentosum(Kurz)Bakh.f. หนามแท่ง RUBIACEAE
8 Catunaregam uliginosa (Poir.) Tirveng. ตะลุมพุก RUBIACEAE
9 Ceriscoides turgida (Roxb.) Tirveng. ดิ๊กเดียม RUBIACEAE
10 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites เข็มพระราม RUBIACEAE
11 Coffea arabica L. กาแฟอาราบิก้า RUBIACEAE
12 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. มะคังแดง RUBIACEAE
13 Duperrea pavettaefolia (Kurz) Pit. เข็มดอย RUBIACEAE
14 Duperrea pavettifolia Pit. เข็มดอย RUBIACEAE
15 Euclinia longiflora Salisb. พุดแตรงอน RUBIACEAE
16 Gardenia erythroclada Kurz มะคังแดง RUBIACEAE
17 Gardenia obtusifolia Roxb. ex Hook.f. คำมอกน้อย RUBIACEAE
18 Gardenia saxatilis Geddes ปัดหิน RUBIACEAE
19 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
20 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
21 Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale กว้าว RUBIACEAE
22 Hedyotis capitellata Wall. ex G.Don ดูกไก่ย่าน RUBIACEAE
23 Hydnophytum formicarum Jack หัวร้อยรู RUBIACEAE
24 Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. ส้มกบ RUBIACEAE
25 Ixora butterwichkii Hole เข็มป่า RUBIACEAE
26 Luculia gratissima Sw. ชมพูพิมพ์ใจ RUBIACEAE
27 Meyna velutina Robyns หนามขวากช้าง RUBIACEAE
28 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil กระทุ่มนา RUBIACEAE
29 Mitragyna parvifolia Korth. กระทุ่มใบเล็ก RUBIACEAE
30 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
31 Morinda citrifolia L. ยอบ้าน RUBIACEAE
32 Morinda coreia Ham. สลักป่า RUBIACEAE
33 Morinda talmyi Pierre ex Lecomte ยอเบี้ย RUBIACEAE
34 Morinda tomentosa B.Heyne ex Roth ยอป่า RUBIACEAE
35 Mussaenda philippica 'Queen Sirikit' ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ RUBIACEAE
36 Mussaenda sanderiana Roxb. แก้มขาว RUBIACEAE
37 Nauclea orientalis (L.) L. ก้านเหลือง RUBIACEAE
38 Neohymenopogon parasiticus (Wall.)Bennet วิรุญจำบัง RUBIACEAE
39 Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser ตุ้มหลวง RUBIACEAE
40 Oxyceros horridus Lour. คัดเค้า RUBIACEAE
41 Paederia pilifera Hook.f. เครือตดหมา RUBIACEAE
42 Pavetta indica L. เข็มป่า RUBIACEAE
43 Pavetta tomentosa Roxb. ex Smith ข้าวสารป่า RUBIACEAE
44 Psydrax umbellata (Wight) Bridson หว้าขี้กวาง RUBIACEAE
45 Rothmannia sootepensis (Craib)Bremek. สะแล่งหอม'ไก๋ RUBIACEAE
46 Schizomussaenda dehiscens Craib กำเบ้อต้น RUBIACEAE
47 Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Turvebg. & Sastre เหล็กกี RUBIACEAE
48 Uncaria homomalla Miq. เครือโงบ RUBIACEAE
49 Uncaria laevigata Wall. ex G.Don เขาวัว RUBIACEAE
50 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. แข้งกวาง RUBIACEAE
51 Wendlandia tinctoria A.DC. แข้งกวาง RUBIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index