แสดงรายการ จากวงศ์ "ONAGRACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara แพงพวยน้ำ ONAGRACEAE
2 Ludwigia perrenis (L.) Roxb เกล็ดแดง ONAGRACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index