แสดงรายการ จากวงศ์ "STRELITZIACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Ravenala madagascariensis F.J. Gmel. กล้วยพัด STRELITZIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index