แสดงรายการ จากวงศ์ "Melastomataceae"   พบทั้งสิ้น 3 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Clidemia hirta (L.) D. Don โคลงเคลงขนต่อม MELASTOMATACEAE
2 Melastoma malabathricum L. โคลงเคลง MELASTOMATACEAE
3 Memecylon scutellatum (Lour.) Hook.& Am. เหมือดจี้ MELASTOMATACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index