แสดงรายการ จากวงศ์ "BIGNONIACEAE"   พบทั้งสิ้น 27 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Dolichandrone serrulata (D.C.) Seem. แคขาว BIGNONIACEAE
2 Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem. แคนา BIGNONIACEAE
3 Fernandoa adenophylla (Wall.ex G.Don) Steenis แคบิด BIGNONIACEAE
4 Jacaranda obtusifolia ssp. Rhombifolia (Meijer) Gentry ศรีตรัง BIGNONIACEAE
5 Mansoa hymenaea (DC.) A.H.Gentry กระเทียมเถา BIGNONIACEAE
6 Markhamia stipulata Seem.ex K. Schum. Var. kerrii Sprague แคหางค่าง BIGNONIACEAE
7 Millingtonia hortensis Linn.f. ปีบ BIGNONIACEAE
8 Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz เพกา BIGNONIACEAE
9 Oroxylum indicum (L.) Vent. เพกา BIGNONIACEAE
10 Pauldopia ghorta (G. Don) Steenis ระฆังทอง BIGNONIACEAE
11 Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague พราวชมพู BIGNONIACEAE
12 Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) miers พวงแสด BIGNONIACEAE
13 Radermachera boniana Dop สำเภาทอง BIGNONIACEAE
14 Radermachera eberhardtii Dop - BIGNONIACEAE
15 Radermachera glanulosa (Bl.) Miq. เพกาผู้ BIGNONIACEAE
16 Radermachera ignea (Kurz) Steenis กาสะลองคำ BIGNONIACEAE
17 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
18 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. แคหิน BIGNONIACEAE
19 Stereospermum colais (Buch.-Ham. Ex. Dillwyn) Mabb. แคฝอย BIGNONIACEAE
20 Stereospermum neuranthum Kurz แคทราย BIGNONIACEAE
21 Tabebuia argentea Britt. เหลืองปรีดียาธร BIGNONIACEAE
22 Tabebuia chrysantha Nichols เหลืองอินเดีย BIGNONIACEAE
23 Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl. เหลืองเชียงราย BIGNONIACEAE
24 Tabebuia pallida (Lindl.) Miers แตรชมพู BIGNONIACEAE
25 Tabebuia rosea (Bertol.) DC. ชมพูพันธ์ทิพย์ BIGNONIACEAE
26 Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. พวงแสดต้น BIGNONIACEAE
27 Tecoma stans (L.) Kunth ทองอุไร BIGNONIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index