แสดงรายการ จากวงศ์ "BIGNONIACEAE"   พบทั้งสิ้น 28 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Crescentia cujete L. น้ำเต้าต้น BIGNONIACEAE
2 Dolichandrone serrulata (D.C.) Seem. แคขาว BIGNONIACEAE
3 Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem. แคนา BIGNONIACEAE
4 Fernandoa adenophylla (Wall.ex G.Don) Steenis แคบิด BIGNONIACEAE
5 Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose เหลืองอินเดีย BIGNONIACEAE
6 Jacaranda obtusifolia ssp. Rhombifolia (Meijer) Gentry ศรีตรัง BIGNONIACEAE
7 Mansoa hymenaea (DC.) A.H.Gentry กระเทียมเถา BIGNONIACEAE
8 Markhamia stipulata Seem.ex K. Schum. Var. kerrii Sprague แคหางค่าง BIGNONIACEAE
9 Millingtonia hortensis Linn.f. ปีบ BIGNONIACEAE
10 Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz เพกา BIGNONIACEAE
11 Oroxylum indicum (L.) Vent. เพกา BIGNONIACEAE
12 Pauldopia ghorta (G. Don) Steenis ระฆังทอง BIGNONIACEAE
13 Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague ชมพูฮาวาย BIGNONIACEAE
14 Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) miers พวงแสด BIGNONIACEAE
15 Radermachera boniana Dop สำเภาทอง BIGNONIACEAE
16 Radermachera eberhardtii Dop - BIGNONIACEAE
17 Radermachera glanulosa (Bl.) Miq. เพกาผู้ BIGNONIACEAE
18 Radermachera ignea (Kurz) Steenis กาสะลองคำ BIGNONIACEAE
19 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
20 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. แคหิน BIGNONIACEAE
21 Stereospermum neuranthum Kurz แคทราย BIGNONIACEAE
22 Stereospermum tetragonum DC. แคฝอย BIGNONIACEAE
23 Tabebuia argentea Britt. เหลืองปรีดียาธร BIGNONIACEAE
24 Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl. เหลืองเชียงราย BIGNONIACEAE
25 Tabebuia pallida (Lindl.) Miers แตรชมพู BIGNONIACEAE
26 Tabebuia rosea (Bertol.) DC. ชมพูพันธ์ทิพย์ BIGNONIACEAE
27 Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. พวงแสดต้น BIGNONIACEAE
28 Tecoma stans (L.) Kunth ทองอุไร BIGNONIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index