แสดงรายการ จากวงศ์ "ANACARDIACEAE"   พบทั้งสิ้น 23 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Anacardium occidentale Linn. มะม่วงหิมพานต์ ANACARDIACEAE
2 Azadirachta indica A. Juss สะเดา ANACARDIACEAE
3 Bouea macrophylla Griff. มะปราง ANACARDIACEAE
4 Bouea oppositifolia (Roxb.)Meisn. มะยงชิด ANACARDIACEAE
5 Buchanania lanzan Spreng. มะม่วงหัวแมงวัน ANACARDIACEAE
6 Buchanania latifolia Roxb. มะม่วงหัวแมงวัน ANACARDIACEAE
7 Buchanania siamensis Miq. ธนนไชย ANACARDIACEAE
8 Buchannia glabra Wall. มะม่วงนก ANACARDIACEAE
9 Drimycarpus racemosus (Roxb.) Hook.f. ลูกดำ ANACARDIACEAE
10 Gluta obovata Craib รักน้อย ANACARDIACEAE
11 Gluta tavoyana Wall.ex Hook.f. ฮักขี้หมู ANACARDIACEAE
12 Gluta usitata (Will.) Ding Hou รักใหญ่ ANACARDIACEAE
13 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. กุ๊ก ANACARDIACEAE
14 Mangifera sylvatica Roxb. มะม่วงป่า ANACARDIACEAE
15 Pegia nitida Colebr. กระจายเขา ANACARDIACEAE
16 Rhus chinensis Muell. มะผด ANACARDIACEAE
17 Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T. Yamaz. ส้มผด ANACARDIACEAE
18 Schinus terebinthifolius Raddi มะตูมแขก, สะเดามาเลย์ ANACARDIACEAE
19 Semecarpus albescens Kurz รักขี้หมู ANACARDIACEAE
20 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
21 Spondias lakonensis Pierre มะห้อ ANACARDIACEAE
22 Spondias pinnata (L.f.) Kurz มะกอก ANACARDIACEAE
23 Swietenia mahagoni (L.) Jacq. มะฮอกกานีใบเล็ก ANACARDIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index