แสดงรายการ จากวงศ์ "PLUMBAGINACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Plumbago auriculata Lam. พยับหมอก PLUMBAGINACEAE
2 Plumbago zeylanica L. เจตมูลเพลิงขาว PLUMBAGINACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index