แสดงรายการ จากวงศ์ "ATHYRIACEAE"   พบทั้งสิ้น 3 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Diplazium esculentum (Tetzius) Swartz ผักกูด ATHYRIACEAE
2 Diplazium esculentum Sw. กูดห้วย ATHYRIACEAE
3 Diplazium proliferum (Lam.) Kaulf. ผักกูดป่า ATHYRIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index