แสดงรายการ จากวงศ์ "ALANGIACEAE"   พบทั้งสิ้น 4 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Alangium chinense Rehd ยางมอน ALANGIACEAE
2 Alangium chinense Rehder ผีเสื้อ ALANGIACEAE
3 Alangium indochinense W.J.de Wild & Duyfjes ปรู๋ ALANGIACEAE
4 Alangium kurzii Craib สะลีกดง ALANGIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index