แสดงรายการ จากวงศ์ "LOGANIACEAE (STRYCHNACEAE)"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Gardneria ovata Wall. มะเค็ด LOGANIACEAE (STRYCHNACEAE)
2 Strychnos nux-blanda A.W. Hill ตูมกาขาว LOGANIACEAE (STRYCHNACEAE)

ดัชนีตามอักษร/Family Index