แสดงรายการ จากวงศ์ "FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)"   พบทั้งสิ้น 26 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Acacia confusa Merr. กระถินดอย FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
2 Acacia farnesiana (L.) Willd ดอกคำใต้ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
3 Acacia farnesiana Willd. กระถินเทศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
4 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. มะกล่ำตาไก่ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
5 Adenanthera pavonina L. มะกล่ำต้น FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
6 Adenanthera pavonina L. var. microsperma (Teijsm. & binn.) Nielsen มะกล่ำตาไก่ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
7 Adenanthera pavonina Linn. var. microsperma (Teijsm.& Binn.) nielsen มะกล่ำต้น FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
8 Albizia chinensis (Osbeck) Merr. กางหลวง FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
9 Albizia chinensis(Osb.)Merr. กางหลวง FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
10 Albizia crassiramea Lace กาง FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
11 Albizia lebbeck(Linn.)Benth. พฤกษ์ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
12 Albizia lebbek (L.) Benth. พฤกษ์ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
13 Albizia lucidior (Steud.) Nielsen ปันแถ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
14 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
15 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen มะขามแป FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
16 Archidendron jiringa ชะเนียง FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
17 Calliandra haematocephala Hassk. พู่ชมพู FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
18 Entada rheedii Spreng. สะบ้า FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
19 Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle ไมยราบเลื้อย FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
20 Mimosa pigra L. ไมยราบต้น FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
21 Mimosa pudica L. ไมยราบ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
22 Neptunia oleracea Lour. ผักกระเฉด FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
23 Parkia leiophylla Kurz สะตอป่า FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
24 Parkia speciosa Hassk. สะตอ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
25 Samanea saman (Jacq.) Merr. จามจุรี FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
26 Xylia xylocarpa Taub. var. kerrii Nielsen แดง FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)

ดัชนีตามอักษร/Family Index