แสดงรายการ จากวงศ์ "LAMIACEAE (LABIATAE)"   พบทั้งสิ้น 19 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Clerodendrum paniculatum L. นมสวรรค์ LAMIACEAE (LABIATAE)
2 Clerodendrum quadriloculare (Blanco) Merr. ราชินีสันทราย LAMIACEAE (LABIATAE)
3 Clerodendrum splendens x C. thomsoniae พวงแก้วแดง LAMIACEAE (LABIATAE)
4 Clerodendrum thomsoniae Balf. มังกรคาบแก้ว LAMIACEAE (LABIATAE)
5 Clinopodium umbrosum Kuntze ม่วงภู LAMIACEAE (LABIATAE)
6 Colebrookea oppositifolia Lodd. เนียมต้น LAMIACEAE (LABIATAE)
7 Colquhounia coccinea var. mollis (Schlech.)Prain แสดแดง LAMIACEAE (LABIATAE)
8 Colquhounia elegans Wall. แสงระวี LAMIACEAE (LABIATAE)
9 Colquhounia elegans Wall. ex Benth. แสงระวี LAMIACEAE (LABIATAE)
10 Hyptis suaveolens (L.) Poit. แมงลักคา LAMIACEAE (LABIATAE)
11 Leucosceptrum canum Sm. ปิ่นสินไชย LAMIACEAE (LABIATAE)
12 Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. คำปอง LAMIACEAE (LABIATAE)
13 Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. หญ้าหนวดแมว LAMIACEAE (LABIATAE)
14 Petraeovitex bambusetorum King & Gamble มาลัยนงนุช LAMIACEAE (LABIATAE)
15 Plectranthus ‘Mona Lavender’ ม่วงมณี LAMIACEAE (LABIATAE)
16 Premna interrupta Wall. ex Schauer เปรมนา LAMIACEAE (LABIATAE)
17 Premna serrata H.R.Fletcher จักศิลา LAMIACEAE (LABIATAE)
18 Rosmarinus officinalis L. โรสแมรี่ LAMIACEAE (LABIATAE)
19 Vitex negundo L. คนทีเขมา LAMIACEAE (LABIATAE)

ดัชนีตามอักษร/Family Index