แสดงรายการ จากวงศ์ "POACEAE (GRAMINEAE)"   พบทั้งสิ้น 31 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Allopteropsis semialata (R.Br.) Hitchc. หญ้าปลัก POACEAE (GRAMINEAE)
2 Apluda mutica L. หญ้าพริกพราน POACEAE (GRAMINEAE)
3 Bambusa bambos (L.) Voss ไผ่ป่า POACEAE (GRAMINEAE)
4 Centotheca lappacea Desv. หญ้าอีเหนียว POACEAE (GRAMINEAE)
5 Chloris barbata Sw. หญ้ารังนก POACEAE (GRAMINEAE)
6 Chloris virgata Sw. - POACEAE (GRAMINEAE)
7 Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. หญ้าเจ้าชู้ POACEAE (GRAMINEAE)
8 Coix aquatica Roxb. เดือย POACEAE (GRAMINEAE)
9 Cynodon dactylon (L.) Pers. หญ้าแพรก POACEAE (GRAMINEAE)
10 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. หญ้าปากควาย POACEAE (GRAMINEAE)
11 Digitaria longiflora (Retz.) Pers. หญ้าตีนนกเล็ก POACEAE (GRAMINEAE)
12 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. หญ้าข้าวนกสีชมพู POACEAE (GRAMINEAE)
13 Echinochloa stagnina (Retz.) P. Beauv. หญ้าข้าวนกใหญ่ POACEAE (GRAMINEAE)
14 Eragrotis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. หญ้าโกรกเขียว POACEAE (GRAMINEAE)
15 Eriochloa procera (Retz.) C.E. Hubb. หญ้านก POACEAE (GRAMINEAE)
16 Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. et Schalt. หญ้าหนวดฤาษี POACEAE (GRAMINEAE)
17 Hymenachne acutigluma (Steud.) Gilliland หญ้าแกน POACEAE (GRAMINEAE)
18 Imperata cylindica (L.) P. Beauv หญ้าคา POACEAE (GRAMINEAE)
19 Isachne globosa (Thunb.) Kuntze หญ้าประกับ POACEAE (GRAMINEAE)
20 Ischaemum barbatum Retz. หญ้าหวาย POACEAE (GRAMINEAE)
21 Leersia hexandra Sw หญ้าไทร POACEAE (GRAMINEAE)
22 Oryza rufipogon Griff. หญ้าข้าวผี POACEAE (GRAMINEAE)
23 Panicum repens L. หญ้าชันกาด POACEAE (GRAMINEAE)
24 Paspalum longiflorium Roxb. หญ้าหวาย POACEAE (GRAMINEAE)
25 Paspalum vaginatum Sw. หญ้านมหนอน POACEAE (GRAMINEAE)
26 Phragmites karka (Retz.) Rrin. ex Steud. อ้อน้อย POACEAE (GRAMINEAE)
27 Saccharum officinarum L. อ้อย POACEAE (GRAMINEAE)
28 Saccharum spontaneum L. เลา POACEAE (GRAMINEAE)
29 Sacciolepis indica (L.) Chase var. indica หญ้าปล้องธูป POACEAE (GRAMINEAE)
30 Tragus biflorus Schult. สร้อยนกเขา POACEAE (GRAMINEAE)
31 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small หญ้าแฝก POACEAE (GRAMINEAE)

ดัชนีตามอักษร/Family Index